T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DIRECTORATE OF REVOLVING FUNDS
  • /
  • MISSION AND VISION

T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY

MISSION AND VISION

MİSYON

Üniversitemiz misyonu ışığında, Döner Sermaye İşletmesinin idari, malî ve teknik işlerini, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanıp, yasal mevzuat ve işletmecilik ilkelerine uygun bir biçimde yürüterek, faaliyet alanlarımız kapsamında tüm birimlerimizce yapılacak döner sermaye işlerinden elde edilecek gelirlerin uygun ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

 

VİZYON

Üniversitemizin vizyonu ve ilgili yasalar doğrultusunda, yenilikçi, çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, topluma ve etik değerlere saygılı, çalışkanlık, doğruluk ve kaliteyi ilke edinmiş personeli ile döner sermaye gelirlerini artırıcı çalışmalar üreten ve elde edilen kaynakları en verimli şekilde kullanan bir Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü olmaktır.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate