T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DIRECTORATE OF REVOLVING FUNDS
  • /
  • ABOUT THE UNIT

T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY

ABOUT THE UNIT

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58’inci maddesi uyarınca, 27 Ocak 2012 tarih ve 28186 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle kurulmuştur.

 

Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversitenin Yönetim Kurulu olup Harcama Yetkilisi Rektör’dür. Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlık görevi Mardin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate