T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS COORDINATION UNIT
  • /
  • REGULATIONS

REGULATIONS

>>Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

 

>>Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar 

 

>>Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller


 

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate