T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
  • /
  • MISSION AND VISION

T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY

MISSION AND VISION

MİSYONUMUZ (ÖZGÖREV) :
Ülke ve Dünya gerçeklerine duyarlı, evrensel ölçekte bilgi üreterek bilim dünyasına katkıda bulunmak, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri, Spor Branş Antrenörleri ve Spor Yöneticileri yetiştirmek bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine, Ülke Sporunun gelişmesine Çalışmaktır.

VİZYONUMUZ (ÖZGÖRÜŞ) : 
Araştırma, eğitim ve uygulama olanaklarını, üst düzeyde sağlamak ve sürekli geliştirmek, Lisans ve Lisansüstü düzeyde egzersiz ve spor alanlarında toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun programlar geliştirmek; Üniversitemize, Kentimize ve Ülkemize Beden Eğitimi ve Sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkı sağlamaktır.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate