T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY
  • /
  • ABOUT UNİT

T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY

ABOUT UNİT

NEDEN ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ?

Antropoloji Bölümü Hakkında

Antropoloji farklı insan, kültür ve toplumları araştıran, inceleyen ve analiz eden kapsamlı bir sosyal-bilim disiplinidir. Antropolojinin araştırma alanı bütün insanlık tarihini ve bütün dünya halklarını kapsamaktadır. Antropoloji lisans programının amacı öğrencilere, güncel-tarihsel sosyal ve kültürel olguları, konuları ve sorunları, derinlemesine ve kültürlerarası karşılaştırmalı bir perspektifle inceleyip anlamaları için gerekli teorik altyapıyı ve araştırma becerilerini vermektir. Antropoloji, insan, toplum ve kültür çeşitliliğinin, benzerliğinin ve farklılığının incelenmesi için bir dizi etnografik, tarihsel ve karşılaştırmalı yaklaşımı içerir. Antropoloji kendi içerisinde Sosyal-Kültürel antropoloji, Fiziki (Biyolojik) antropoloji, Arkeolojik antropoloji ve Linguistik (Dil) antropoloji olmak üzere 4 alt disipline ayrılmaktadır.

Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümü Edebiyat Fakültesi bünyesinde bir yıl ingilizce hazırlık ve dört yıllık lisans eğitiminden oluşan programına 2010-2011 akademik yılında başladı. 

Antropoloji bölümünde Sosyal-Kültürel antropoloji ağırlıklı bir eğitim verilmektedir. Ancak, bölümümüzde Fizik antropoloji ve paleoantropoloji dersleri de verilmektedir. Bölümüz bünyesinde Mardin ve çevresine ait arkeolojik kazılardan elde edilen iskelet koleksiyonlarını barındıran bir osteoloji laboratuarı bulunmaktadır. 

Öğrencilerin kültür, din, siyaset, dil, kimlik, etnisite, tarih, sınır ve sınır bölgeleri, zorunlu göç, mülteciler, devlet, şiddet, travma, toplumsal cinsiyet, feminizm, sözlü gelenek, küreselleşme, Avrupa, ortadoğu, milliyetçilik ve hafıza gibi benzer kavram ve konular üzerine anlama ve araştırma çabası göstermesi ve tartışması istenmektedir. Bölümümüz özellikle Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Kuzey Afrika coğrafyası merkezli etnografik ve tarihsel araştırmalara öncelik vermektedir.

Neden Antropoloji Bölümü?

Antropoloji bölümü mezunları kamu sektöründe Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, TRT gibi kurumlarda çalışma imkânı bulmaktadırlar. Ayrıca, özel sektörde, araştırma şirketleri, basın yayın kuruluşları, reklam ajansları, sivil toplum projeleri, halkla ilişkiler, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları gibi alanlarda çalışabilirler. 

Bölüm Kontenjanı

Antropoloji bölümü her akademik yıl hazırlık sınıfına 40 öğrenci kabul etmektedir. 

Öğretim Üyeleri

Antropoloji bölümü akademik kadrosu, uluslararası üniversitelerde eğitim görmüş öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden oluşmaktadır. Akademik kadromuza yerli ve yabancı yeni öğretim üyelerinin katılması için çalışmalarımız sürmektedir.

ANTROPOLOJİ KONUŞMALARI SERİSİ

Bölümümüzde her dönem farklı kurum ve disiplinlerden davet edilen konuşmacıların alana ilişkin sunumlarını yaptıkları "Antropoloji Konuşmaları Serisi" düzenlenmektedir. Bu sayede, öğrencilerimiz Türkiye’de farklı üniversitelerde çalışan diğer antropologlar ve sosyal bilimciler ile tanışma ve çalışmalarından haberdar olma fırsatını elde etmiş olmaktadırlar.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate