T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  • /
  • TARİHÇE

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

TARİHÇE

Edebiyat Fakültesi bünyesinde Nisan 2010’da kurulan Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve EkonomisiEğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümde halen 9 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam on üç öğretim elemanı görev yapmaktadır.


Aktif lisansüstü programlar:


1. Eğitim Yönetimi

2. Eğitim Programları ve Öğretim

Bölüm Başkanının Mesajı için Tıklayınız!

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü