T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan üç anabilim dalından birisidir.Anabilim Dalı'nda halen 2 Doç. Dr. görev yapmaktadır. Anabilim Dalı'nın amacı, ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarıyla, bu alanın temel kuramlarını içeren ve insan davranışlarının ölçülmesinde kullanılan psikolojik ölçme araçlarının (testlerin) geliştirilmesi, uyarlanması; uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi süreçleriyle ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü