T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Hakkında

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde yer almaktadır. Anabilim dalında 1 Doçent görev yapmaktadır. Anabilim dalının amacı, eğitim süreçlerindeki öğrenci başarısını ve gelişimini değerlendirmek, eğitim programlarının etkililiğini ölçmek ve geliştirmek için çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemlerini araştırmak ve uygulamaktır. Bu doğrultuda anabilim dalında eğitim sisteminin kalitesini artırmak, öğrenci başarısını ve gelişimini desteklemek ve eğitimdeki yenilikleri takip etmek amacıyla çalışmalar yürütülür.

 

Misyonumuz

Misyonumuz, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında öncü olmak, nitelikli ve güvenilir ölçme araçları geliştirerek eğitim süreçlerini desteklemek ve geliştirmektir. Öğrenci başarısını ve gelişimini objektif bir şekilde değerlendirerek eğitim kalitesini artırmayı ve öğrenme ortamlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda, eğitimdeki en güncel metodolojileri ve teknolojik yenilikleri yakından takip ederek bu alandaki bilgi ve uygulamalarda liderlik yapmayı amaçlıyoruz. Misyonumuz, eğitimdeki ölçme ve değerlendirme süreçlerinin adaletli, şeffaf ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzerine odaklanmıştır. Ayrıca eğitim ve öğretim süreçlerinde, öğretmen yetiştirme süreçlerinde ve mesleki gelişimde öğretmenlere destek sağlayarak onların ölçme ve değerlendirme becerilerini güçlendirmeyi ve profesyonel kapasitelerini artırmayı da misyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu şekilde, eğitimdeki ölçme ve değerlendirme pratiklerinin sürdürülebilir şekilde iyileştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

 

Vizyonumuz

Vizyonumuz, eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yenilikçi ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayarak öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve toplumun ihtiyaçlarına uygun bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Öncü araştırma ve uygulamalarla eğitimdeki ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını sürekli olarak geliştirmeyi ve uluslararası standartlara uyum sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca, teknolojik ilerlemeleri yakından takip ederek eğitim süreçlerinde dijitalleşme ve yenilikçi çözümleri entegre etmek vizyonumuzun bir parçasıdır. Bu doğrultuda, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında etkili bir değişim yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca, eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin katılımcı bir yaklaşımla yönetilmesini sağlayarak paydaşların görüşlerini dikkate almayı ve süreçlere aktif katılımlarını teşvik etmeyi önemsiyoruz. Toplumsal çeşitlilik ve eşitlik ilkelerini gözeterek her öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarına uygun değerlendirme imkânları sunarak adaletli bir eğitim ortamı oluşturmayı da vizyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Bu sayede, eğitim sisteminin her seviyede daha kapsayıcı, adil ve başarılı olmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü