T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan üç anabilim dalından birisidir. Anabilim Dalı'nın amacı, ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarıyla, bu alanın temel kuramlarını içeren ve insan davranışlarının ölçülmesinde kullanılan psikolojik ölçme araçlarının (testlerin) geliştirilmesi, uyarlanması; uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi süreçleriyle ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü