T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Hakkında

Anabilim dalında halen 1 Profesör ve 3 Doç. Dr. olmak üzere toplam 4 öğretim elemanı görev yapmaktadır. 2015 yılından itibaren tezli ve tezsiz yüksek lisans programları yer almaktadır.

 

Misyonumuz

Çalışmalarında “eğitim-öğretim”, “bilim ve araştırma” ve “topluma hizmet” esaslarını temel alan, lisansüstü (tezli, tezsiz yüksek lisans) eğitim programlarını uluslararası niteliklere uyumlu duruma getirmek ve bölgenin gereksinimlerini karşılayacak niteliklere yükseltmek, öğrencilerine, mezuniyet sonrasında bölgenin kalkınma çabalarına etkili bir biçimde katılabilecek nitelikleri kazandırmak, bölgede bütün eğitim yöneticilerinin lisansüstü eğitim alması konusunda etkili ve yardımcı olmak, araştırma ve yayınlarla ilgili değişme ve gelişmeleri izlemek, bilimsel bilginin oluşması ve yayılmasına katkıda bulunmak, akademisyenler için özgür ve destekçi bir çalışma ortamı hazırlamak, öğrencilerin insana, topluma ve doğaya duyarlı, bilgiyi genel olarak toplumla paylaşan bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmak, toplumun eğitim ihtiyaçlarına dönük faaliyetleri sürdürmek üzere çalışmalar yapmaktır.

 

Vizyonumuz

Disiplinler arası yaklaşımı esas alan, öğrenciyi bir özne olarak gören, ulusal ve uluslararası akademik işbirliği önemseyen, interaktif eğitim ortamları yaratan, öğrencileri araştırmaya yönlendiren öğretim ve öğrenme yöntemlerini yoğun olarak kullanan, öğrencilerini kendileri, doğal ve toplumsal çevreyle barışık, evrensel değerlere sahip sorumlu insanlar olarak yetiştiren, eğitimsel gerçekliği anlamaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan, alanında politikalar oluşturan, nitelikli ve içinde bulunduğu çevrenin sorunlarına ilişkin araştırma ve yayın yapan, eğitim yönetimi konusunda insanlık için yararlı bilimsel yenilikleri üreten, bilimsel araştırma projeleri planlayıp yürüten ve sonuçlarını toplumla paylaşan bir bölüm olmaktır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü