T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Hakkında

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan üç anabilim dalından birisidir. Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalında, yalnızca lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim Dalında dört doçent, bir doktor öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim Dalı bünyesinde Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans programı aktif olarak yürütülmektedir.

 

Misyonumuz

     1. İnsanı merkeze alan bir anlayış çerçevesinde, bölgemizin ve ülkemizin eğitim bilimleri alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştirmek

     2. Toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmak

     3. İç ve dış paydaşlarımıza nitelikli hizmet sunmak

 

Vizyonumuz

Eğitim bilimleri alanında yenilikçi eğitim anlayış ve uygulamalarının geliştirilmesine öncülük ederek, ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışmalara katkı sağlamaktır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü