T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Akademik Kadro

Akademik Kadro

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

AKADEMİK KADRO

 

 

Prof. Dr. Vahap ÖZPOLAT                

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 1045

E-mail: vahapozpolat@gmail.com

 

 

Doç. Dr. Faysal ÖZDAŞ

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7160

E-mail: faysalozdas@artuklu.edu.tr

 

 

Doç. Dr. Akif AKTO               

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7157

E-mail: akifdakto@gmail.com

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mürşet ÇAKMAK              

ABD Başkanı

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7162

E-mail: mursetcakmak@artuklu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İdris GÖKSU                      

 

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7156

E-mail: idrisgoksu@artuklu.edu.tr

Arş. Gör. Naif ERGÜN

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: naifergun@artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü