T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Bölüm Kurulu

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Kurulu

BÖLÜM KURULU

 

 

Doç. Dr. Faysal ÖZDAŞ                  

Bölüm Başkanı

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7160

E-mail: faysalozdas@artuklu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AĞALDAY                         

Bölüm Başkan Yardımcısı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD Başkanı

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail:bunyaminagalday@artuklu.edu.tr

 

 

Doç. Dr. Mehmet Ali AKIN                

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ABD Başkanı

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7159

E-mail: mehmetaliakin@artuklu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mürşet ÇAKMAK              

Eğitim Programları ve Öğretim ABD Başkanı

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7162

E-mail: mursetcakmak@artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü