T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Bölüm Kurulu

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Kurulu

BÖLÜM KURULU

 

 

Doç. Dr. Halis SAKIZ                  

Bölüm Başkanı

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7161

E-mail: halissakiz@artuklu.edu.tr

 

Doç. Dr. Mehmet Ali AKIN                        

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ABD Başkanı

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7159

E-mail: mehmetaliakin@artuklu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mürşet ÇAKMAK               

Eğitim Programları ve Öğretim ABD Başkanı

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7162

E-mail: mursetcakmak@artuklu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AĞALDAY              

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD Başkanı 

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: bunyaminagalday@artuklu.edu.tr     

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü