T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanından

Eğitim Bilimleri Bölümü’nün Değerli Paydaşları,

Mardin Artuklu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, kurulduğu tarih olan Nisan 2010 itibariyle bölgesel ve küresel çapta eğitim ve öğretim alanınlarında söz sahibi olmak amacıyla akademik, pedagojik ve bilimsel faaliyetler gerçekleştirmekte, bu faaliyetleri gerçekleştirirken ilgili mesleki etik normalara uygun davranmaktadır. Bölümümüzde halihazırda 2 Profesör, 4 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere 14 öğretim elemanı görev yapmaktadır. 

Eğitim Bilimleri Bölümü, eğitim ve öğretim hizmetleri bağlamında lisansüstü eğitim programları yoluyla bilim uzmanlığı derecesi sunmakta, uzmanlık adayları bu dereceye tezli, tezsiz, birinci öğretim ve ikinci öğretim gibi çeşitli öğretim seçeneklerini kullanarak erişebilmektedirler. Bölümümüz ayrıca çok sayıda lisans mezununu Pedagojik Formasyon Sertifika Programı dahilinde eğiterek mezunlara ‘öğretmen adayı’ yetkisi, bilgisi ve becerisi kazandırmıştır. Bölümümüzün zengin kadrosu, söz konusu sertifikasyona dair Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu tarafından yakın gelecekte öngörülmesi beklenen yeni öğretmen adayı yetiştirme yöntemlerini uygulayabilecek niteliğe sahiptir.        

Eğitim Bilimleri Bölümümüz, bugüne kadar gerçekleştirdiği çok sayıda bilimsel ve akademik çalışma yoluyla bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlamda eğitim süreçlerinin niteliğinin artırılmasına katkıda bulunmuştur. Avrupa Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi paydaşlar ile personel eğitimi, beceri kazandırma eğitimi, okullarda katılım ve niteliğin artırılması gibi başlıklarda proje faaliyetleri yürütülmüş, ulusal ve uluslararası kapsamda çok sayıda bilimsel eser üretilmiş ve eğitim sorunlarının araştırılması ve bu sorunlara çözüm bulunması adına çok sayıda bilimsel toplantıya katılım sağlanmıştır. Bölümümüzün güçlü akademik yapısı, söz konusu çalışmaların gelecekte nitelik düzeyi daha da artırılarak gerçekleşeceği yönünde önemli bir fırsat tanımaktadır. 

Bölümümüzde eğitim görmek isteyen öğrencileri ve bölümümüz ile işbirliği kurmak isteyen tüm paydaşları nitelikli, kurumsal, saygın, akademik ve bilimsel süreçlerin önemli bir paydaşı olmaya davet ediyoruz. 

  

 

                                                                                                                                                                                                                           Doç. Dr. Halis SAKIZ 

                                                                                                                                                                                                                    Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü