T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  • /
  • PROSESLER

PROSESLER

MAU_668-PRS_01-Eğitim Prosesi

MAU_668-PRS_02-Fakülte Kuruluna Profesör Temsilci Seçimi Prosesi

MAU_668-PRS_03-Fakülte Kuruluna Doçent Temsilci Seçimi Prosesi

MAU_668-PRS_04-Fakülte Kuruluna Doktor Öğretim  Üyesi  Temsilci Seçimi Prosesi

MAU_668-PRS_05-Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör Temsilci Üye Seçimi Prosesi

MAU_668-PRS_06-Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent Temsilci Üye Seçimi Prosesi

MAU_668-PRS_07-Fakülte Yönetim Kuruluna Doktor Öğretim  Üyesi  Temsilci Seçimi Prosesi

MAU_668-PRS_08-Üniversite Senatosuna Temsilci Üye Seçimi Prosesi

MAU_668-PRS_09-Fakülte Kurulu Prosesi

MAU_668-PRS_10-Fakülte Yönetim Kurulu Prosesi

MAU_668-PRS_11-Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması Prosesi

MAU_668-PRS_12-Anabilim Dalı Başkanı Seçimi ve Ataması Prosesi

MAU_668-PRS_13-Bölüm-Anabilim Dalı-Program Açma Başvuru Prosesi

MAU_668-PRS_14-Doktor Öğretim Üyesi Alımı Prosesi

MAU_668-PRS_15-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Alımı Prosesi

MAU_668-PRS_16-Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Personel Alımı Prosesi

MAU_668-PRS_17-Görev Süresi Uzatımı Prosesi

MAU_668-PRS_18-Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Personel Görev Süresi Yenileme Prosesi

MAU_668-PRS_19-2547 Sayılı Kanunun 40A Maddesi ile Ders Görevlendirmesi Prosesi

MAU_668-PRS_20-Araştırma Görevlilerinin (ÖYP Dahil) 2547 Sayılı Kanunun 35.Maddesi ile Görevlendirme Prosesi

MAU_668-PRS_21-Ek Ders Ücreti Karşılığı (2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesi) Görevlendirme Prosesi

MAU_668-PRS_22-Ek Ders Ücreti Karşılığı (657 Sayılı Kanunun 89. Maddesi) Görevlendirme Prosesi

MAU_668-PRS_23-Ders Yükünün Belirlenmesi ve Ek Ders Ücreti Ödeme Prosesi

MAU_668-PRS_24-Geçici Görevlendirme Prosesi

MAU_668-PRS_25-Geçici Görevlendirme Yolluğu Ödeme Prosesi

MAU_668-PRS_26-Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Prosesi

MAU_668-PRS_27-Maaş Hazırlama Prosesi

MAU_668-PRS_28-Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Maaş İşlemleri Prosesi

MAU_668-PRS_29-Tahakkuk İşlemleri Prosesi

MAU_668-PRS_30-Doğrudan Temin Prosesi

MAU_668-PRS_31-Personel İzin Prosesi

MAU_668-PRS_32-Yazı İşleri Prosesi

MAU_668-PRS_33-Ders Programı Hazırlama Prosesi

MAU_668-PRS_34-Öğrenci Kaydı Prosesi

MAU_668-PRS_35-Öğrenci Kayıt Dondurma Prosesi

MAU_668-PRS_36-Ders Muafiyet Prosesi

MAU_668-PRS_37-Öğrenci Belge Talebi Prosesi

MAU_668-PRS_38-Ders Seçimi Prosesi

MAU_668-PRS_39-Ders Ekleme-Çıkarma Prosesi

MAU_668-PRS_40-Sınav Programı Hazırlama Prosesi

MAU_668-PRS_41-Not İtirazı Prosesi

MAU_668-PRS_42-Mazeret Sınavı Prosesi

MAU_668-PRS_43-İlişik Kesme İşlemleri (Yatay Geçiş) Prosesi

MAU_668-PRS_44-İlişik Kesme İşlemleri (Mezun ve Kayıt Sildirme) Prosesi

MAU_668-PRS_45-Mezuniyet İşlemleri Prosesi

MAU_668-PRS_46-Taşınır İşlemleri Prosesi

MAU_668-PRS_47-Taşınır Mal İşlemi Devir-Giriş Prosesi

MAU_668-PRS_48-Taşınır Mal İşlemi Devir-Çıkış Prosesi

MAU_668-PRS_49-Taşınır Mal Tüketim Çıkış Prosesi

MAU_668-PRS_50-Taşınır Zimmet Verme Prosesi

MAU_668-PRS_51-Taşınır Zimmet Düşme Prosesi

MAU_668-PRS_52-Taşınır- Yılsonu Hesapları Prosesi

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü