T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  • /
  • Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

 

Görev (Misyon)

Fakültemiz, yetkin kadrolar ve yenilikçi yaklaşımlarla çözüm odaklı hareket eden, ekip çalışmasını başarıyla yürütebilen, tahlil-sentez yapabilen, eleştirel bir yaklaşım ile bilimsel bilginin evrenselliği ilkesini benimsemiş, ahlak, bilgi ve üretim çerçevesinde çalışmalarını yürüten, kendini sürekli yenileyen bireyler yetiştirmeyi kendisine görev olarak benimsemiştir. 

 

Hedef (Vizyon)

Fakültemiz, sosyal bilimler alanında ülkemizin ihtiyaçlarına göre hareket ederek yol gösterici olan, farklı kültürlerin bir araya getirilmesinde belirleyici rol oynayan, ulusal ve uluslararası alanda ayrıcalıklı bir yer edinmeyi ve rekabetçi bir kurum olmayı kendine hedef olarak belirlemiştir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü