T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  • /
  • GÖREV TANIMLARI

GÖREV TANIMLARI

MAU-GT_FRM-666_01-DEKAN GÖREV TANIM FORMU

MAU-GT_FRM-666_02-FAKÜLTE KURULU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_03-FAKÜLTE YÖNETİM KURULU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_04-FAKÜLTE SEKRETERİ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_05-DEKAN YARDIMCISI GÖREV TANIM FORMU

MAU-GT_FRM-666_06-BÖLÜM BAŞKANI GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_07-ANABİLİM DALI BAŞKANI GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_08-ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_09-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_10-ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_11-ŞEF GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_12-MEMUR GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_13-BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_14-TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_15-TEKNİKER GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_16-PERSONEL İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_17-YAZI İŞLERİ BİRİMİ MEMURU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_18-ÖĞRENCİ İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_19-MALİ İŞLER MEMURU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_20-BÖLÜM SEKRETERİ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_21-DEKAN ÖZEL KALEM GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_22-DESTEK HİZMETLER GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_23-SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK PERSONELİ) GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_24-SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK PERSONELİ) GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_25-BİRİM AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_26-BİRİM KALİTE KOORDİNASYON VE GELİŞTİRME KOMİSYONU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_27-BİRİM MUAFİYET İNTİBAK VE YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_28-BİRİM KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ, BESLENME YARDIMI VE BURSLARLA İLGİLİ SEÇİCİ KOMİSYONU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_29-BİRİM BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_30-BİRİM ERASMUS KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_31-BİRİM FARABİ KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_32-BİRİM MEVLANA KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_33-BİRİM ÇİFT ANADAL-YANDAL KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_34-BİRİM ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU-GT_FRM-666_35-BİRİM ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü