T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  • /
  • GÖREV TANIMLARI

GÖREV TANIMLARI

MAU_668-GT_01-Dekan Görev Tanım Formu

MAU_668-GT_02-Fakülte Kurulu Görev Tanımı

MAU_668-GT_03-Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanımı

MAU_668-GT_04-Fakülte Sekreteri Görev Tanımı

MAU_668-GT_05-Dekan Yardımcısı Görev Tanımı

MAU_668-GT_06-Bölüm Başkanı Görev Tanımı

MAU_668-GT_07-Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı

MAU_668-GT_08-Öğretim Üyesi Görev Tanımı

MAU_668-GT_09-Öğretim Görevlisi Görev Tanımı

MAU_668-GT_10-Araştırma Görevlisi Görev Tanımı

MAU_668-GT_11-Şef Görev Tanımı

MAU_668-GT_12-Memur Görev Tanımı

MAU_668-GT_13-Bilgisayar İşletmeni Görev Tanımı

MAU_668-GT_14-Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı

MAU_668-GT_15-Tekniker Görev Tanımı

MAU_668-GT_16-Personel İşleri Memuru Görev Tanımı

MAU_668-GT_17-Yazı İşleri Birimi Memuru Görev Tanımı

MAU_668-GT_18-Öğrenci İşleri Memuru Görev Tanımı

MAU_668-GT_19-Mali İşler Memuru Görev Tanımı

MAU_668-GT_20-Bölüm Sekreteri Görev Tanımı

MAU_668-GT_21-Dekan Özel Kalemi Görev Tanımı

MAU_668-GT_22-Destek Hizmetler Görev Tanımı

MAU_668-GT_23-Sürekli İşçi (Temizlik Personeli) Görev Tanımı

MAU_668-GT_24-Sürekli İşçi (Güvenlik Personeli) Görev Tanımı

MAU_668-GT_25-Birim Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu Görev Tanımı

MAU_668-GT_26-Birim Kalite Komisyonu Görev Tanımı

MAU_668-GT_27-Birim Muafiyet İntibak Ve Yatay Geçiş Komisyonu Görev Tanımı

MAU_668-GT_28-Birim Kısmi Zamanlı Öğrenci, Beslenme Yardımı Ve Burslarla İlgili Seçici Komisyonu Görev Tanımı

MAU_668-GT_29-Birim Bologna Eşgüdüm Komisyonu Görev Tanımı

MAU_668-GT_30-Birim Erasmus Koordinatörü Görev Tanımı

MAU_668-GT_31-Birim Farabi Koordinatörü Görev Tanımı

MAU_668-GT_32-Birim Mevlana Koordinatörü Görev Tanımı

MAU_668-GT_33-Birim Çift Anadal-Yandal Koordinatörü Görev Tanımı

MAU_668-GT_34-Birim Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Görev Tanımı

MAU_668-GT_35-Birim Ortak Dersler Koordinatörü Görev Tanımı

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü