• /
  • Yazım Kuralları

Mardin Artuklu Üni.

Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

 

Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm Sol Kenar Boşluk: 3 cm Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm

Yazı Tipi: Times New Roman

 

Yazı Tipi Stili: Normal Boyutu (normal metin) : 12 Boyutu (dipnot metni) : 10 Paragraf Aralığı: Önce 6 nk, sonra 0 nk

Satır Aralığı: Bir buçuk (1,5)

 

ÖZET YAZIM DÜZENİ

 

Başlıktan sonra Times New Roman, 10 punto, sağa hizalı olarak yazarın AD SOYAD verilmeli, ilave edilecek * simgeli dipnota da Times New Roman, 10 punto olarak “Unvan, Üniversite adı, Fakülte adı, Şehir-Ülke, e-posta” yazılmalıdır. Bildirinin 200-300 sözcüğü geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özetleri bulunmalıdır. Özetlerden sonra 5 anahtar sözcük bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler Times New Roman, 10 punto büyüklüğünde olmalıdır. Yazıda bölüm başlıkları varsa, 12 punto, koyu, tamamı büyük ve ortalanmış olmalıdır. Yazıda bulunan alt başlıklar 12 punto, koyu, ilk harfler büyük ve sola yaslanmış olmalıdır.

TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI DİPNOT VE KAYNAKÇA: KLASİK YÖNTEM

Kitabı kaynak gösterme:

 

Dipnotta: Yazar Adı Soyadı, Kitap adı kitabın cilt sayısı (mesela “Mesnevi IVI” gibi), olduğu), Yayınevi, Yayın yeri Yayın Yılı, c., s.

Adnan Karaismailoğlu, Mesnevî-i Ma’nevî, I, Akçağ Yayınları Ankara 2007, 26.

 

Kaynakçada:

Yazar Soyadı, Adı, Kitap adı kitabın cilt sayısı (mesela “Mesnevi I-VI” gibi), Yayınevi, Yayın yeri Yayın Yılı.

Karaismailoğlu, Adnan, Mesnevî-i Ma’nevî, I, Akçağ Yayınları, Ankara 2007.

 

Süreli yayınları kaynak gösterme:

 

Dipnotta: Yazar adı soyadı, “Makalenin adı”, Derginin adı, cilt: …., sayı: …. (Ay, yıl), s. (sayfa).

Cengiz Gündoğdu, “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 8 (18), 2007, 154.

Kaynakçada: Yazar soyadı, adı, “Makalenin adı”, Derginin adı, cilt: …, sayı: … (Ay, yıl), dergide hangi sayfalar arasında olduğu (ss)

Gündoğdu, Cengiz, “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 8 (18), 2007, 113-154.

Kitap Adı

 

Kitap adı hiç değiştirilmeden başlık sayfasındaki (İç kapaktaki), şekli ile italik olarak verilmelidir. Eğer biri ana, diğeri alt olmak üzere iki ayrı başlık varsa ve bunu belirten bir işaret kullanılmamışsa, o takdirde ikisinin arasına çizgi veya virgül konulmalıdır.

Örnek:

 

Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu`nda Marjinal Sufilik: Kalenderiler (XIV-XVII. Yüzyıllar), TTK Yayınları, Ankara 1992,

Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma

 

Birinci kez dipnotta geçen bir kaynağa yeniden başvurulduğunda, o kaynak hakkındaki tüm bilgiler yinelenmez. Bu bilgiler önceki dipnotta belirtildiğinden ikinci ve daha sonraki başvurularda yalnızca yazarın soyadı, eser adı ve sayfa numarası belirtilmelidir. (Gündoğdu, Hacı Bektaş-ı Veli, 34.)

Arşiv Belgelerinin Kullanımı A-) Dipnotta

1-) Başbakanlık Osmanlı Arşivi

 

Dipnotta kullanılacak Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ne ait belgelerin/defterlerin ilk kez kullanımında tam künye verilmeli ve parantez içerisinde kullanılan belgelerin/defterlerin

 

kısaltması verilmelidir. Aynı arşivde kullanılacak aynı fona ait belge ve defter serilerine ikinci kez müracaat edildiğinde ise sadece kısaltmaları kullanılmalıdır. Kullanılan fon değiştiği takdirde ilk dipnot yeniden tam künye şeklinde verilmelidir.

Örnek:

 

Örnek 1-) Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA.), Bâb-ı Âsafî Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı, (A. MKT. MHM.), 122/96, 30 Temmuz 1908 (1 B. 1326).

Örnek 2-) Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA.), Maliyeden Müdevver Defter, (MAD.d), 21261, s. 2.

Aynı Fona Yeniden Müracaat:

 

Örnek 1-) BOA.A.MKT.MHM., 1/16 , 27 Nisan 1840 (25 S. 1256)

 

Örnek 2-) BOA.MAD.d., s. 16.

 

B-) Kaynakçada

 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA.)

 

Bâb-ı Âsafî Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı, (BOA. A. MKT. MHM.) 122/96; 1/16.

Maliyeden Müdevver Defterler (MAD.d.) 21261.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü