• /
  • Kongreye Müracaat

Mardin Artuklu Üni.

Kongreye Müracaat

Kongreye katılım ücretsizdir.
Katılımcılar kongreye sadece bir bildiri ile katılabilirler.
Kongre çevrim içi-online olarak yapılacaktır. 

MÜRACAAT FORMU

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü