T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
  • /
  • Usul ve Esaslar

Usul ve Esaslar

Usul ve Esaslar

İdari Personelin il Dışı Naklen Tayin İslemleri Hakkındaki Usul Ve Esaslar
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak  Usul Ve Esaslar
MAÜ Birimlerinde Okuyan Engelli Ögrencilerin Ders ve Sinav Uygulamalarina Iliskin Usul ve Esaslar
MAÜ-TÖMER Çevrimiçi Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar
Uzaktan Öğretim Programları Uygulama Esasları
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve Islemlere İlişkin Usul ve Esaslar
Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve Esasları

Müzikoloji Yetenek Sınavı Usul Ve Esaslar

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü