T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
  • /
  • TARİHÇE

TARİHÇE

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünün 07.11.2007 gün ve Yazı İşl. 406/53 sayılı yazısı ile Üniversite bünyesinde "Devlet Konservatuvarı" kurulması hakkındaki teklif; 07.12.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında görüşülerek, 21.09.2007 tarihli YÖK kararı ile 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi gereğince;  "Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı"nın kuruluşuna karar verilmiştir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü