T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
  • /
  • Personel Formları

Personel Formları

Form Ara


 
S.No Ana Süreç Adı Doküman No Doküman Adı Kullanıcı Birimler
1 Kalite Güvencesi Sistemi M1.ORT/FRM.001 Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu Tüm Birimler
2 Kalite Güvencesi Sistemi M1.ORT/FRM.002 Arşiv Evrak Teslim Formu Tüm Birimler
3 Kalite Güvencesi Sistemi M1.ORT/FRM.003 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belge İmha Formu Tüm Birimler
4 Kalite Güvencesi Sistemi M1.ORT/FRM.004 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu Tüm Birimler
5 Kalite Güvencesi Sistemi M1.ORT/FRM.005 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Takip Formu Tüm Birimler
6 Kalite Güvencesi Sistemi M1.ORT/FRM.006 Proses Faaliyet Takip Formu Tüm Birimler
7 Kalite Güvencesi Sistemi M1.ORT/FRM.007 Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu Tüm Birimler
8 Kalite Güvencesi Sistemi M1.FRM.008 Düzeltici/Önleyici Faaliyet Takip Formu Kalite Koordinatörlüğü
9 Kalite Güvencesi Sistemi M1.FRM.009 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Gündem Formu Kalite Koordinatörlüğü
10 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.001 Bölümlerarası Müfredat Denklikleri Formu   Akademik Birimler
11 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.002 Bölüm-Program Tam Müfredat Formu  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
13 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.004 Danışman Atama Öneri Formu Enstitüler
14 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.005 Danışman Değişikliği Formu Enstitüler
28 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.019 Maddi Hata Not Düzeltme Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
30 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.021 Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile Yatay Geçiş Başvuruları Sonuç Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
32 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.023 Ortak Seçmeli Ders Tanımlama Formu Ortak ve Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
35 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.026 Öğrenci Devamsızlık Bildirim Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
38 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.029 Öğretim Elemanı Ders Yükü Talep Formu Akademik Birimler
39 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.030 Öğretim Elemanı Kadrosuna Başvuru Formu Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
40 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.031 Öğretim Elemanları Ders Yükü Teklif Formu  Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
41 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.032 Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Formu   Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
42 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.033 Öğretmenlik Uygulaması Aday Öğretmen Ders Gözlem Formu Formasyon Dersi Olan Akademik Birimler
43 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.034 Öğretmenlik Uygulaması Dersi Değerlendirme Formu  Formasyon Dersi Olan Akademik Birimler
44 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.035 Öğretmenlik Uygulaması Görev Bilgi Formu   Formasyon Dersi Olan Akademik Birimler
45 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.036 Öğretmenlik Uygulaması Uygulama Öğretmeni Ders İçi Gözlem Değerlendirme Formu  Formasyon Dersi Olan Akademik Birimler
48 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.039 Seminer Değerlendirme Formu Enstitüler
49 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.040 Seminer Öneri Formu Enstitüler
51 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.042 Staj Başvuru ve Onay Formu (Örgün Eğitim) Akademik Birimler
52 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.043 Staj Değerlendirme Formu  Akademik Birimler
53 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.044 Taahhütname Formu Enstitüler
62 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.053 Uygulama Dersi İçin Akademik Danışman Görevlendirme Formu Formasyon Dersi Olan Akademik Birimler
67 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.058 Personel Hareketliliği Feragat Dilekçesi Formu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
71 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.062 Covid-19 Beyan ve Taahhütname Formu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
74 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.065 İş Başında Mesleki Uygulama Kabul Formu (İngilizce) Tüm Akademik Birimler
75 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.065 İş Başında Mesleki Uygulama Kabul Formu (Türkçe) Tüm Akademik Birimler
76 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.066 İş Başında Mesleki Uygulama Sigorta İşlemleri Bildrim Formu Tüm Akademik Birimler
77 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.067 Staj Başvuru ve Onay Formu (Uzaktan Eğitim) Tüm Akademik Birimler
78 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.068 İsteğe Bağlı Staj Kabul Formu (İngilizce) Tüm Akademik Birimler
79 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.068 İsteğe Bağlı Staj Kabul Formu (Türkçe) Tüm Akademik Birimler
82 Araştırma ve Geliştirme M3.FRM.001 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Formu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu
94 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.001 Akademik Personel Alımı Ön Değerlendirme Belge Kontrol Formu Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
95 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.002 Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formu Akademik Birimler, Akademik Teşvik Komisyonu
96 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.003 Bölüm-Program Dönemlik Ders Sorumlusu Atama Teklif Formu Akademik Birimler
97 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.004 Cevabî Yazı Formu Tüm Birimler
98 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.005 Dönem Sonu Sınav Ücret Formu Akademik Birimler
99 Yönetim ve Destek M5.FRM.006 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kullanıcı Açma Talep Formu   Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
100 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.007 Görevlendirme Sonrası Göreve Başlama Formu Tüm Birimler
102 Yönetim ve Destek M5.FRM.009 Hizmet İçi Eğitim Programı Katılım Formu   Personel Daire Başkanlığı
103 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.010 İzin Dönüşü  Göreve Başlama Formu Tüm Birimler
104 Yönetim ve Destek M5.FRM.011 Konferans Salonu Tahsis Talep Formu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
105 Yönetim ve Destek M5.FRM.012 Kurumsal E Posta Parola Sıfırlama Talep Formu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
106 Yönetim ve Destek M5.FRM.013 Kurumsal E-Posta Adresi Talep Formu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
107 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.014 Memnuniyet, Dilek, Öneri  Şikâyet Bildirim Formu Tüm Birimler
108 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.015 Mutemet Tayini Talep Formu  Tüm Birimler
109 Yönetim ve Destek M5.FRM.016 Personel Dilekçe Formu   Personel Daire Başkanlığı
110 Yönetim ve Destek M5.FRM.017 Personel İlişik Kesme Formu  Personel Daire Başkanlığı
111 Yönetim ve Destek M5.FRM.018 Personel Kimlik Kartı Talep Formu Personel Daire Başkanlığı
112 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.019 Üniversite Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Kararına İtiraz Talep Formu Akademik Birimler
113 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.020 Yetki Devri Formu Tüm Birimler
114 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.021 Personel İzin İstek Formu Tüm Birimler
115 Yönetim ve Destek M5.ORT-FRM.022 Görev Devri Formu Tüm Birimler
116 Yönetim ve Destek M5.FRM.023 Hassas Görev Tespit Formu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
117 Yönetim ve Destek M5.FRM.024 Hassas Görev Envanteri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
118 Yönetim ve Destek M5.FRM.025 Risk Değerlendirme Formu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
119 Yönetim ve Destek M5.FRM.026 Risk Kayıt Formu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
120 Yönetim ve Destek M5.FRM.027 Risk Oylama Formu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
121 Yönetim ve Destek M5.FRM.028 Bilgi Edinme Başvuru Formu Bilgi Edinme Müdürlüğü
122 Yönetim ve Destek M5.FRM.029 Birim Denetleme Formu Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
123 Yönetim ve Destek M5.FRM.030 Demirbaş Kitap Zimmet Formu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
124 Yönetim ve Destek M5.FRM.031 Kitap İstek Formu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
125 Yönetim ve Destek M5.FRM.032 Dergi İstek Formu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
126 Yönetim ve Destek M5.FRM.033 Makale İstek Formu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
127 Yönetim ve Destek M5.FRM.034 Veri Tabanı İstek Formu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
129 Yönetim ve Destek M5.FRM.036 Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap İstek Talep Formu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
130 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.037 İşe Uyum (Oryantasyon) Eğitim Formu Tüm Birimler
131 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.038 Görevlendirme Talep Formu Akademik Birimler
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü