T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
  • /
  • Öğrenci Formları

Öğrenci Formları

Form Ara


 
Doküman Adı
Bölümlerarası Müfredat Denklikleri Formu  
Bölüm-Program Tam Müfredat Formu 
Çift Anadal-Yandal Programı Başvuru Formu
Ders İntibak-Muafiyet Talep Formu  
Ders Telafi Formu 
Kayıt Dondurma Talep Formu 
Kayıt Sildirme Talep Formu
Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuç Formu
Bitirme Ödevi/Projesi Başvuru Formu
Maddi Hata Not Düzeltme Formu
Mazaret Sınavı Talep Formu
Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile Yatay Geçiş Başvuruları Sonuç Formu
Mezuniyet Talep ve İlişik Kesme Formu
Ortak Seçmeli Ders Tanımlama Formu
Öğrenci Belge İstek Formu
Öğrenci Burs Başvuru Formu
Öğrenci Devamsızlık Bildirim Formu
Öğrenci Dilekçe Formu
Öğrenci İşleri Otomasyon Bilgi Sistemi (OİBS)  Kayıt Formu
Özel Ögrenci (Gelen) Basvuru Formu
Özel Ögrenci (Giden) Basvuru Formu
Sınav Notuna İtiraz Formu  
Staj Başvuru ve Onay Formu (Örgün Eğitim)
Staj Değerlendirme Formu 
Tek Ders Sınavı Talep Formu
Uluslararası Aday Öğrenciler İçin Önlisans ve Lisans Programlarına Başvuru Formu
Yatay Geçiş (Kurumlararası-Kurumiçi-Merkezi Yerleştirme) Başvuru Formu
Öğrenim Hareketliliği Feragat Dilekçesi Formu
Staj Hareketliliği Feragat Dilekçesi Formu
Erasmus Programları Hibesiz Yararlanma Dilekçesi Formu
Öğrenim Hareketliliği Dönem Uzatma Dilekçesi Formu
Covid-19 Beyan ve Taahhütname Formu
Erasmus Sonuçlarına İtiraz Dilekçesi Formu
Öğrenim Hareketliliği Dönem Tercihi Dilekçesi Formu
İş Başında Mesleki Uygulama Kabul Formu (İngilizce)
İş Başında Mesleki Uygulama Kabul Formu (Türkçe)
İş Başında Mesleki Uygulama Sigorta İşlemleri Bildrim Formu
Staj Başvuru ve Onay Formu (Uzaktan Eğitim)
İsteğe Bağlı Staj Kabul Formu (İngilizce)
İsteğe Bağlı Staj Kabul Formu (Türkçe)
Bitirme Ödevi/Projesi Onay Formu
Bitirme Ödevi/Projesi Değerlendirme Formu
Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Formu 
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı İş Başvuru Formu  
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formu  
MAUSEM Eğitmen Eğitim İçerik Formu
MAUSEM Kurs Başvuru Formu 
MAUSEM Program Öneri Formu
Öğrenci Topluluğu Genel Kurul Üye Kayıt Formu
Öğrenci Topluluk Danışmanlığı Kabul Beyan Formu  
Öğrenci Toplulukları Faaliyet Başvuru Formu
Öğrenci Toplululuğu Kuruluş Başvuru Formu  
Üniversite Staj Başvuru Formu
Cevabî Yazı Formu
Dönem Sonu Sınav Ücret Formu
Harç İade Talep Formu
Memnuniyet, Dilek, Öneri  Şikâyet Bildirim Formu
Bilgi Edinme Başvuru Formu
Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü