T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
  • /
  • Müzikoloji Hakkında

Müzikoloji Hakkında

Müzikoloji, müzikle ilgili her türlü bilgi alanını araştıran bir bilim dalıdır. Müzik Teorisi, Müzik Tarihi, İcra ve Bestecilik gibi müzikal yapılar kadar, kültür-müzik ilişkisini araştıran disiplinlerarası bir daldır. Tarih, antropoloji, felsefe, psikoloji, matematik, fizik gibi farklı bilim dallarıyla temas halinde olan müzikoloji çalışmaları, alan araştırmaları sonucu elde edilen verilerin bilimsel metotlar ışığında değerlendirilmesine dayanır. Müzikoloji ; çalışma alanlarının çeşitliliği ve geniş kapsamı nedeniyle tarihsel müzikoloji, sistematik müzikoloji, folklor, etnomüzikoloji ve popüler müzik gibi bir çok farklı alt başlık altında çalışabilir. Mardin Artuklu Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde yürütülen Program, müziği, bilimsel yöntemler ışığında analiz edebilmek için gereken teorik ve pratik bilginin  sistemli bir şekilde öğrencilere aktarılmasını hedeflemektedir. Müzikoloji bölümü; Başta Mardin ve çevresi olmak üzere yeryüzünde farklı coğrafyalardaki kültürel miras ürünlerinin derlenmesi, toplanması, korunması ve aktarılmasına yardımcı olacak araştırılmaların sürdürülebilmesi adına kapsamlı bir eğitim programı sunmaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü