T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
  • /
  • MİSYON VE VİZYON

MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın amacı, akademik bir kurum olarak, hinterlandı içinde “Ortadoğu” düzleminde başlatılacak özgün çalışmalarla uluslararası düzeyde bir akademik “ihtisas” merkezi olmayı, bu bağlamda evrensel olanı yakalamayı ve donanımlı ve yaratıcı müzisyen, eğitimci, akademisyen yetiştirmeyi ve bu alandaki araştırmaları desteklemeyi hedeflemektedir.

VİZYONUMUZ

Belirlediği amaçlar doğrultusunda “yer” ile “akademi” arasında kurulan güçlü ilişki, her alanda olduğu gibi müzik alanında da ulusal ve uluslararası düzeyde özgün bir eğitim programının oluşturulmasında etkili olacaktır. Bu bağlamda Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mikro / yerel düzeyde ihtisaslaşmak isteyen sanatçı ve bilim insanları için bir merkez olarak müzik bilimine ve icrasına yeni yaklaşımlar getireceği düşünülmektedir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü