T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
  • /
  • Kanunlar- Yönergeler- Yönetmelikler

Kanunlar- Yönergeler- Yönetmelikler

KANUNLAR

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
7201 Sayılı Tebligat Kanunu

 

YÖNETMELİKLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Yönetmeliği
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği (Değişiklikler İşlenmiş)
Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uyg. Ve Araş. Merk. Yönetmeliği
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Arastirma Merkezi Yönetmeligi
Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Kariyer Uygulama ve Arastirma Merkezi Yönetmeligi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Mardin Araş. Uyg. ve Araş. Merk. Yönetmeliği
Mardin Artuklu Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Türkçe ve Yab. Dil Öğretimi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Analık İzni Veya Ücretsiz İzin  Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

YÖNERGELER

Akademik Gelişim Koordinatörlüğü Yönergesi
Akademik Yayın Önergesi
Afet ve Acil Durum (MAÜ-AFAD) Koordinatörlüğü Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Uyguluma Yönergesi Son
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönergesi
Bilimsel Yayınları Teşfik ve Ödül Yonergesi
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Koordinasyon Ofisi Yönergesi
Çift Anadal-Yandal Yönergesi Son
Derslerin Şubelere Ayrılması Yönergesi
Diploma Yönergesi
Döner Sermaye Ek Ödeme Yönergesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Midyat Taş İşlemeciliği Yönergesi
Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi Son
Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve Esasları Yönergesi
Erasmus+ Değişim Programı Uygulama Yönergesi
Fahri Akademik Unvan ve Hizmet Ödüllerinin Verilmesi Yönergesi
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi 
Hukuk Müşavirliği Çalışma Yönergesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
Kalite Güvencesi Yönergesi
Kamu Hizmet Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge
Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü Yönergesi
Kantin, Kafeterya ve Çay Ocakları İşletim ve Denetimi ile Kiralama Yönergesi
Kısmi Zamanlı Öğrenci Yönergesi
Klinik Araştırmalar ve Etik Kurul Yönergesi
Konut Tahsis Yönergesi Son
Kurumsal Açık Arşiv Yönergesi
Kurumsal Risk Yönetimi Uygulama Yönergesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi
Mardin Artuklu Üniversitesi Ders Görevlendirme ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve Esasları Yönergesi
Mardin Artuklu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Akademik Danışmanlık Yönergesi
Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları ve Araştırma Verileri Açık Erişim Politikası Yönergesi
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi
Mevlana Değişim Programı Yönergesi
Mimarlık Bölümü Lisans Öğretimi Bitirme Projesi Yönergesi
Ortak Seçmeli Dersler Uygulama Yönergesi
Öğrenci Konseyi Yönergesi 
Öğrenci Toplulukları Yönergesi Son
Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi
Öğrenci Yurdu Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Yönergesi
Proje Koordinasyon Ofisi Yönergesi
Sosyal Bil. Ens. Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programları Danışmanlık, Uzmanlık alan dersi, Seminer Dersi ve Dönem Projesi Yönergesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Girişi Sınavı Yönergesi Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi Son
Spor Tesisleri İşletmesi Yönergesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Programları Yönergesi
Taşınır Mal Yönergesi
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi
Uluslararası Öğrenci  Yönergesi
Uygulama Anaokulu ve Kreşi Yönergesi
Uzaktan Eğitimle Verilecek Örgün Eğitim Dersleri İçin Uygulama Esasları Yönergesi
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Yönergesi
Yan Dal Programı Yönergesi
Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
Yayın ve Yayınevi Yönergesi
Yayın Yönergesi
Yaz Okulu Yönergesi 2
Yazışma Usulleri , İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi
Yemekhane Hizmetleri Yürütme Kurulları Yönergesi
Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi
Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımın Desteklenmesi Yönergesi
Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü