T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
  • /
  • Kalite Komisyonu

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Kalite Komisyonu

DEVLET KONSERVATUVARI KALİTE KOMİSYONU

1. Dr. Öğr. Üyesi Fasih DİNÇ (Başkan)
2. Öğr. Gör. Muhammet AYDIN (Üye)
3. Öğr. Gör. Ercan GÜNDÜZ (Üye)
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü