T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
  • /
  • Görev Tanımları

Görev Tanımları

MAU_683-GT_01-MÜDÜR GÖREV TANIM FORMU

MAU_683-GT_02-YÜKSEKOKUL KURULU GÖREV TANIM FORMU

MAU_683-GT_03-YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU GÖREV TANIM FORMU

MAU_683-GT_04-YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIM FORMU

MAU_683-GT_05-MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIM FORMU

MAU_683-GT_06-BÖLÜM BAŞKANI GÖREV TANIM FORMU

MAU_683-GT_07-ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_08-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TANIM FORMU

MAU_683-GT_09-ŞEF GÖREV TANIM FORMU

MAU_683-GT_10-ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_11-MEMUR GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_12-BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_13-TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_14-PERSONEL İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_15-TEKNİKER GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_16-YAZI İŞLERİ BİRİMİ MEMURU GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_17-ÖĞRENCİ İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_18-MALİ İŞLER  MEMURU GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_19-BÖLÜM SEKRETERİ GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_20-SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK PERSONELİ) GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_21-YÜKSEKOKUL ÖZEL KALEMİ GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_22-SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK PERSONELİ) GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_23-KALİTE KALİTE  SORUMLUSU GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_24-BİRİM AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU GÖREV TANIMI 

MAU_683-GT_25-BİRİM MUAFİYET İNTİBAK VE YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_26-BİRİM KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ, BESLENME YARDIMI VE BURSLARLA İLGİLİ SEÇİCİ KOMİSYONU GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_27-BİRİM BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_28-BİRİM ERASMUS KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_29-BİRİM STAJ KOMİSYONU  GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_30-BİRİM FARABİ KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_31-BİRİM MEVLANA KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_32-BİRİM ÇİFT ANADAL-YANDAL KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_33-BİRİM ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

MAU_683-GT_34-BİRİM ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü