T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
  • /
  • Birim Hakkında

Birim Hakkında

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

(BAP)

KURULUŞ AMACI

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58. maddesine dayanılarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik uyarınca; öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.

Mardin Artuklu Üniversitesinin tüm birimlerindeki araştırmacıların bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak, Ulusal ve bölgesel sorunlara yönelik alanlarda yapılan proje çalışmalarıyla çözümler üretebilmek,
yenilikçi ve atılımcı proje destekleme ilkesi benimsenerek araştırma kültürü oluşturmaktır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü