T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Birim Hakkında

Birim Hakkında

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitemiz birimlerinin Bilgi İşlem Hizmetleri (yazılım, otomasyon, internet iletişimi, web, mail, ftp, bakım-onarım-servis vb.) konusundaki ihtiyaç ve taleplerini karşılamak üzere;

1.Üniversite içinde bilişim alt yapısını oluşturmak,
2.Eğitim, öğretim ve araştırmalarda; bilgi teknolojileri alt yapı, donanım ve yazılım desteği sağlamak,
3.Bilgi işlem hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek,
4.Teknik gelişmeleri takip ederek yeniliklerin üniversitede uygulanmasını sağlamak amaçları ile yönetim fonksiyonlarını (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim) kullanarak dairenin ve bağlı birimlerinin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak,
5.Bilgisayar ağı alt yapısını kurmak ve işletmek,
6.Üniversitemizin ve alt birimlerin web sayfasını oluşturmayı sağlamak, güncellemek, diğer birim ve personele destek vermek,
7.Bilgisayar ve ağ güvenliğini sağlamak,
8.Bilgisayarlara teknik destek (onarım, program yükleme, yazıcı bağlama vb.) sağlamak,
9.Üniversitemiz idari ve akademik personel için kurumsal elektronik posta sistemini sağlamak,
10.Bilimsel ve idari çalışmaları sürdürebilmek için gerekli olan yazılımları geliştirmek veya satın almak,
11.Gerekli görülen lisanslı yazılımları satın alarak üniversite bilgisayarlarına yüklemek,
12.Programlara ve etkinliklere sunu ve materyal desteği sağlamak,
13.Üniversitelerle ve TÜBİTAK/ULAKBİM ile işbirliği yaparak gerekli koordinasyon ve desteği sağlamak,
14.YÖK vb. kurumların projelerine (Ör:UZEM) destek vererek, üniversitemizde yürütülmesini sağlamak,
15.Verilen tüm hizmetlerde sürekliliği sağlamak

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü