T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Bilgi Edinme Müdürlüğü
  • /
  • Birim Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Birim Hakkında

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 51'inci maddesi çerçevesinde görev yapmakta olup, bu maddeyi de içine alan 124 sayılı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27'inci maddesinde, Rektörlük Genel Sekreterlik İdari Teşkilatı görevleri yer almaktadır. Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğinin, Bilgi Edinme Birimlerinin oluşturulması: "Madde-8 Kurum ve kuruluşların Basın ve Halkla İlişkilerle görevli birimlerinde, Bilgi Edinme Hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla Bilgi Edinme Birimleri oluşturulur." denilmektedir. Bahsi geçen maddeler gereğince; Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Sekreterlik bünyesinde "Bilgi Edinme Müdürlüğünün" 20.11.2017 tarih ve 40 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü