T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Bilgi Edinme Müdürlüğü
  • /
  • Bilgi Edinme ile İlgili Kanun, Genelge, Tebliğ ve Yönetmelikler

Bilgi Edinme ile İlgili Kanun, Genelge, Tebliğ ve Yönetmelikler

 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

 Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretine İlişkin Maliye Bakanlığının Genel Tebliği için tıklayınız.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü