T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Bilgi Edinme Müdürlüğü
  • /
  • Bilgi Edinme

Bilgi Edinme

 

Bilgi Edinme Başvuru Formları

                                       
Bilgi Edinme Başvuru Formu (Gerçek Kişiler)  

 

           
Bilgi Edinme Başvuru Formu (Tüzel Kişiler)        

 

Not: Başvuru ekte sunulan formu doldurarak yapılabilir. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik posta ile yapılacak başvuru ise yukarıdaki form eksiksiz doldurularak bilgiedinme@artuklu.edu.tr e-posta adresine yapılabilecektir.

Uyarı: Bilgi edinme yönetmeliği uyarınca, söz konusu yönetmeliğin 9,10 ve 14. maddelerinde belirtilen şekil ve şartları taşımayan başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.

Başvuru Sahiplerince Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretinin Yatırılacağı Banka ve Hesap Numarası:

Mardin Artuklu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. Ziraat Bankası Mardin Şubesi TR460001000092492384105003

Adres : Mardin Artuklu Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi, Diyarbakır Yolu
Yenişehir Mardin

Tel : +90 482 213 40 02           
E-posta bilgiedinme@artuklu.edu.tr

Fax : +90 482 213 41 72       

Web : www.artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü