T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Bilgi Edinme Müdürlüğü
  • /
  • Başvuru

Başvuru

Bilgi Edinme Başvuru Formları

                                       
 

 

Bilgi Edinme Başvuru Formu (Gerçek Kişiler)

 

           
  Bilgi Edinme Başvuru Formu (Tüzel Kişiler)      

 

Not: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince aşağıdaki form aracılığıyla Bilgi Edinme başvurusunda bulunabilirsiniz. "Ad Soyad", "Açık Adres" ve "T.C. Kimlik No" alanlarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir. Aksi halde yapmış olduğunuz Bilgi Edinme başvurusu dikkate alınmayacaktır!
Kurumumuz tarafından daha önce "internet, ilan, broşür ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi ve belgeler" bilgi edinme başvurularına konu olamaz.
Bilgi edinme birimine başvurmadan önce cevabınızı ilgili birimin sitesinden araştırınız. Ayrıca Bilgi - Belge taleplerini ve Biriminizle oluşan proplemleri zaman kaybı açışından mağdur olmamanız için, kendi biriminizle çözmeye çalışmanız önem arz etmektedir. Çözemediğiniz takdirde CİMER yolu her zaman açıktır.
Cevapları birimlerin sitelerinde bulunan sorulara (kayıt tarihleri ne zaman?, başvuru şartları nedir?, transkript almak istiyorum, diplomamı nasıl alırım?, yaz okulu hakkındaki sorular, vb) cevap verilmeyecektir.
E-posta adresini doğru (gerçek) olarak girmeyen başvuru sahiplerine, başvuru cevapları ulaşamayacağından dolayı lütfen e-posta adresinizi dikkatli giriniz. Hatalı e-posta adresi girilmesi durumunda ulaşmayan cevaplardan Mardin Artuklu Üniversitesi sorumlu değildir.
27 Nisan 2004 gün ve 25445 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 31/10/2005 tarih ve 2005/9585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 22 nci maddesinde “Kurum ve kuruluşlarca uygulanacak bilgiye erişim ücret tarifesi Maliye Bakanlığınca belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme göre Üniversitemiz erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir.


Birim İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız.

Başvuru Sahiplerince Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretinin Yatırılacağı Banka ve Hesap Numarası:

Mardin Artuklu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. Ziraat Bankası Mardin Şubesi TR460001000092492384105003

Adres : Mardin Artuklu Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi, Diyarbakır Yolu
Yenişehir Mardin

Tel : +90 482 213 40 02           
E-posta bilgiedinme@artuklu.edu.tr

Fax : +90 482 213 41 72       

Web : www.artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü