• /
  • Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

TAM METİN
Yazım kurallarına dair ayrıntılı bilgi Journal of Islamicjerusalem Studies tarafından hazırlanan yazım kılavuzunda mevcuttur. Bu kılavuzdaki araştırma makalesi için belirlenmiş kurallar esas alınmalıdır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü