• /
  • Sempozyum Konuları

Sempozyum Konuları

KONULAR

          1.      Dünyada ve Türkiye’de Beytülmakdis’e Dair Akademik ve Kültürel Çalışmaların Durumu.

          2.      Beytülmakdis’le İlgili Akademik Çalışmalarda;

                  a.      Metodoloji ve Metodolojik Problemler,

                  b.      Kavramlar,

                  c.      Teoriler

         3.      Siyonizmin Akademik ve Kültürel Boyutları.

         4.      Özgürlüğün Akademik ve Kültürel Boyutları.

         5.      Disiplinlerarası Beytülmakdis Çalışmaları.

         6.      Disiplinler ve Beytülmakdis Çalışmaları;

                 a.      Tarih, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Dil Bilimleri vs. disiplinleri ve Beytülmakdis,

                 b.      Din Bilimleri ve Beytülmakdis’in Dini Kimliği,

                 c.      Sosyal Bilimleri ile İşgal ve Özgürlüğün İmkânları.

        7.      Uluslararası İşbirliklerinin İmkânı.

        8.      Beytülmakdis/Kudüs Çalışmaları Enstitüsü’nün İmkânı.

 


T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü