• /
  • Sempozyum Konuları

Sempozyum Konuları

-    Dünyada ve Türkiye’de Beytülmakdis’e Dair Akademik ve Kültürel Çalışmalarda Kullanılan Metodolojiler, Teoriler ve Kavramlar

-    1994'ten bu yana Beytülmakdis Çalışmalarının Gelişimi ve Kurumsallaşması

-    Siyonizm: Tarihi, Kökenleri, Bileşenleri, Sosyopolitik ve Teopolitik Etkenleri/Etkileri

-    Siyonizme Yönelik Destek ve Meşrulaştırma Biçimleri

-    Siyonizmin Akademik ve Kültürel Boyutları

-    Anti-Siyonizm ve Akademide Siyonist Baskıyı Aşmak

-    Özgür Filistin’nin Geleceğinde Akademinin Rolü

-    Gazze’ye yönelik saldırıların akademi ve düşünce dünyasındaki yansımaları/yankıları

-    Anti-Siyonizm ile Anti-Semitimizmin Eşitlenmesi Sorunu

-    Küresel Akademik Boykot ve Anti-Semitizme Düşme Korkusu

-    Anti-Siyonizm Biçimleri: Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlardan İtirazlar
 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü