• /
  • Davetli Konuşmacılar

Mardin Artuklu Üni.

Davetli Konuşmacılar

Profesör İlan Pappé

Profesör Martin O'Kane

Profesör John B. Quigley

Profesör David Miller

Prof. Dr. Şinasi Gündüz

Dr. Artem Kirpichenok

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü