T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
  • /
  • KOMİSYON, TEMSİLCİLİK VE KOORDİNATÖRLÜKLER

KOMİSYON, TEMSİLCİLİK VE KOORDİNATÖRLÜKLER

Yatay Geçiş/Muafiyet İntibak Bölüm Komisyonları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Beyhan ÖZGÜR

Dr. Öğr. Üyesi Mine AKKUŞ UÇAR

Dr. Öğr. Üyesi İsmail POLATCAN

Antrenörlük Eğitimi Bölümü İntibak Komisyonu

Doç. Dr. C. Gülbin ESKİYECEK

Doç. Dr. Ozan ESMER

Arş. Gör. Dr. Turan SEZAN

Spor Yöneticiliği Bölümü İntibak Komisyonu

Doç. Dr. İzzet KARAKULAK

Doç. Dr. Abdullah ALTUNHAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜRKMEN

 

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Bologna Temsilciliği

Spor Yöneticiliği Bölümü- Doç. Dr. Abdullah ALTUNHAN

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü- Dr. Öğr. Üyesi İsmail POLATCAN

Antrenörlük Eğitimi Bölümü- Arş. Gör. Dr. Turan SEZAN

 

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Uluslararsı İlişkiler Yabancı Uyruklu Temsilciliği

Doç. Dr. Abdullah ALTUNHAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜRKMEN

Arş. Gör. Dr. Turan SEZAN

 

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörlükleri

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Erasmus Koordinatörü: Öğr. Gör. Mehmet Veysi BORA mehmetveysibora@artuklu.edu.tr

Farabi Koordinatörü: Öğr. Gör. Mehmet Veysi BORA mehmetveysibora@artuklu.edu.tr

Mevlana Koordinatörü: Öğr. Gör. Mehmet Veysi BORA mehmetveysibora@artuklu.edu.tr

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Erasmus Koordinatörü: Arş. Gör. Dr. Turan SEZAN turansezan@artuklu.edu.tr

Farabi Koordinatörü : Arş. Gör. Dr. Turan SEZAN turansezan@artuklu.edu.tr

Mevlana Koordinatörü: Arş. Gör. Dr. Turan SEZAN turansezan@artuklu.edu.tr

 

Spor Yöneticiliği Bölümü

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. İzzet KARAKULAK izzetkarakulak@artuklu.edu.tr

Farabi Koordinatörü : Doç. Dr. İzzet KARAKULAK izzetkarakulak@artuklu.edu.tr

Mevlana Koordinatörü: Doç. Dr. İzzet KARAKULAK izzetkarakulak@artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü