T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
  • /
  • Görev Tanımları

Görev Tanımları

MÜDÜR GÖREV TANIM FORMU

YÜKSEKOKUL KURULU GÖREV TANIM FORMU

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU GÖREV TANIM FORMU

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIM FORMU

MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIM FORMU

BÖLÜM BAŞKANI GÖREV TANIM FORMU

MEMUR GÖREV TANIMI

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GÖREV TANIMI

SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK PERSONELİ) GÖREV TANIMI

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü