T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
  • /
  • FAALİYETLER

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

FAALİYETLER

ARTUKLU BESYO ULUSLARARASI PROJEDE

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun yürütücülüğünde “Bişkek ve Çüy Bölgesi 8-10 Yaş Çocukların Sportif Yetenek Taraması” konulu TİKA destekli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların yer aldığı projenin ikinci ayak ölçümleri 14 – 21 Ekim 2018 tarihleri arasında Kırgızistan / Bişkek’te yapılmıştır. Projeye paydaş olan Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanları Doç. Dr. Serdar GERİ ve Öğr. Gör. Refika GERİ’nin katılımıyla projenin ikinci ayak ölçümleri başarıyla tamamlanmıştır. Projede yaklaşık 4000 öğrenciye sportif yetenek taraması gerçekleştirilmiştir.

Projede üstün sportif yetenekli çocukların tespit edilip uygun spor dallarına yönlendirilmesi üstün yetenekleri olmayan çocuklarınsa fiziksel özelliklerine uygun bir spor dalına yönlendirilmeleri amaçlanmaktadır.

Proje Türkiye Cumhuriyeti Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Kırgız Cumhuriyeti Gençlik ve Beden Eğitimi Spor Bakanlığı, Bişkek Belediyesi Eğitim Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Mardin Artuklu Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi, Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından da destekleniyor.

 

Besyo Müdürlüğü

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü