T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mine AKKUŞ UÇAR

mineakkusucar@artuklu.edu.tr
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Özge YAVAŞ TEZ

ozgeyavastez@artuklu.edu.tr
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Yakup IŞIKER

yakupyasir@artuklu.edu.tr
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Dr. Turan SEZAN

turansezan@hotmail.com
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Mehmet Veysi BORA

mehmetveysibora@artuklu.edu.tr
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU