T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Doç. Dr. Abdullah ALTUNHAN

abdullahaltunhan@artuklu.edu.tr
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Doç. Dr. C.Gülbin ESKİYECEK

gulbineskiyecek@artuklu.edu.tr
Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Doç. Dr. İsmail POLATCAN

ismailpolatcan@artuklu.edu.tr
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Doç. Dr. İzzet KARAKULAK

izzetkarakulak@artuklu.edu.tr
Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Doç. Dr. Mustafa Enes IŞIKGÖZ

pdgenes@artuklu.edu.tr
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Doç. Dr. Ozan ESMER

ozanesmer@gmail.com
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Beyhan ÖZGÜR

beyhanozgur@artuklu.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SARIKAYA

mehmetsarıkaya@artuklu.edu.tr
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şerif ÖKMEN

mserifokmen@artuklu.edu.tr
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Mine AKKUŞ UÇAR

mineakkusucar@artuklu.edu.tr
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜRKMEN

mustafaturkmen@artuklu.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Özge YAVAŞ TEZ

ozgeyavastez@artuklu.edu.tr
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Yakup IŞIKER

yakupyasir@artuklu.edu.tr
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Dr. Turan SEZAN

turansezan@hotmail.com
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Mehmet Veysi BORA

mehmetveysibora@artuklu.edu.tr
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Arş. Gör. Furkan İDGÖ

furkanidgo@artuklu.edu.tr
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Arş. Gör. İsmail KIRKPINAR

ismailkirkpinar@artuklu.edu.tr
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Arş. Gör. Muhammed ŞAHİN

muhammedsahin@artuklu.edu.tr
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU