T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞ. MÜŞAVİRLİĞİ
  • /
  • Misyon ve Vizyon

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi, Üniversitemizi dışarıya tanıtmak, bilimsel gelişmeleri duyurmak ve Üniversitemize ait basın yayında çıkan haberler konusunda Üniversite Yönetimi'ni bilgilendirmek için vardır.

Birimimiz, üniversite içi işleyişte birimler arası iletişimi sağlamak, yapılacak organizasyon ve gerçekleştirilecek faaliyetleri en doğru şekilde kamuoyuna duyurmak için vardır.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin sahip olduğu değerlerin, cumhuriyet ve demokrasiye bağlılık ilkeleri doğrultusunda, dürüst, insan haklarına saygılı, yasa ve yönetmeliklere bağlı, toplumsal değer yargıları ve ahlaki ilkeler çerçevesinde bilimsel, güvenilir, modern, yeniliklere açık ve güler yüzlü bir biçimde tanıtımını yapabilmek için vardır.

Vizyonumuz

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi, Üniversitemizi sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda tanınan, kabul gören ve tercih edilen bir statüye kavuşturabilmek için gerekli iletişim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde uyulacak olan değerlerde ve kullanılacak yöntemlerde öncü ve yenilikçi olmayı hedefler.

Birimimiz, Üniversitemizin ulusal ve uluslararası platformda doğru, hızlı, güncel, etkin bilgi akışını hedefler.

Birimimizin vizyonu; etkinliği, faaliyetleri ve ilişkilerindeki yaklaşımı ile Mardin Artuklu Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası düzeyde saygın tercih edilen üniversiteler arasında olmasını hedefler.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü