T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlke ve İnkılapları Koordinatörlüğü