T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİArtuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi (e-ISSN 2548-0545)
  • /
  • Dergi hakkında

Mardin Artuklu Üni.

Dergi hakkında

2016 Aralık sayısıyla yayın hayatına başlayan Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve bilimsel etiğe uygun, ideolojik kaygılar gütmeyen literatürel yeterliğe sahip bilimsel çalışmalara yer veren akademik ulusal hakemli dergidir. Türkçe ve İngilizce olarak yayın yapan dergimiz, Temmuz ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergimizin politikası gereği yalnızca elektronik ortamda yayımlanmaktadır.

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisine gönderilecek aday makalelerin derginin Yazım Kurallarına uygun olması gerekmektedir. Makaleler itb@artuklu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. Aday makaleler en geç 1 ay içerisinde derginin editörleri tarafından değerlendirilmekte ve uygun görülmesi halinde alana uygun hakemlere, değerlendirmek üzere gönderilmektedir. Değerlendirme sonucu, en geç 2 ay içerisinde yazarlara yazılı olarak bildirilmektedir.

Aşağıdaki alanlarda yapılan veya bu alanların işlendiği disiplinlerarası çalışmalar, Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisinin yayın kapsamındadır;

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü