T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİArtuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi (e-ISSN 2548-0545)

Cilt & Sayılar