T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Artuklu Akademisyen Yetiştirme Programı
  • /
  • Program Hakkında

Program Hakkında

ARTUKLU AKADEMİK YETİŞTİRME PROGRAMI (ARTUKLU AYP)

PROGRAMIN AMACI 
Programın amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi lisans öğrencilerinden istekli olanlara akademik açıdan rehberlik etmek, düşünme, araştırma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek ve onların disiplinler arası bir yaklaşımla kendi alanlarında nitelikli birer akademisyen olarak yetişmelerini sağlamaktır. 

PROGRAMIN HEDEFLERİ
1.    Yabancı dil (bir doğu ve bir batı dili) yetkinliğini geliştirme.
2.    Metodolojik yetkinlikleri, disiplinler arası düşünebilme kabiliyetini geliştirme, alanlarıyla ilgili ihtisaslaşmayı geliştirme, alanlarıyla ilgili literatüre ve klasiklere hakimiyet.
3.    Metin üretimi ve akademik yazım becerilerini geliştirme.
4.    Yurtdışı araştırma tecrübesi kazandırma.

PROGRAMA ADAY KABULÜNE İLİŞKİN ESASLAR
1.    Adaylar birinci ve ikinci sınıf öğrencileri arasından seçilir.
2.    Adayların, programa başvurmaları için not ortalamalarının 70’in üstünde olması gerekir.
3.    ARTUKLU AYP’ye kabul edilmek için bilim sınavı yapılır. 

PROGRAMIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESASLAR
1.    ARTUKLU AYP programı, tüm bölümlere açık olmakla birlikte felsefe, tarih, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, siyaset bilim, İslami ilimler (İslam tarihi ve sanatları, felsefe ve din bilimleri, temel İslam bilimleri) alanlarına yoğunlaşmaktadır. 
2.    ARTUKLU AYP, programa kabul edilen öğrencilerin iki yabancı dilde ve kendi alanlarında desteklenmesine yöneliktir.
3.    ARTUKLU AYP üç kademeden oluşmakta her bir kademe ise bahar, yaz ve güz dönemlerinden oluşmaktadır. ARTUKLU AYP üç senede tamamlanmaktadır. 
4.    Dil öğretiminin dışındaki toplantılar; seminerler, metin okumaları ve atölye çalışmaları şeklindedir.

PROGRAMIN AKADEMİK FAALİYETLERİ
1-Yabancı Dil Çalışmaları: 
Proje kapsamında iki yabancı dilde akademik seviye zorunlu tutulmuştur. Ayrıca alanla ilgili üçüncü dil öğrenimi de teşvik edilmektedir.
2-Seminerler:
Alanı genel olarak tanımayı, bu konudaki literatürü bilmeyi ve alandaki gelişmeleri yakından tanımayı sağlayan etkinliklerdir. Öğrencinin etkinlik öncesinde önceden belirlenmiş metni okuması ve kısa bir raporunu çıkarmış olması gerekmektedir.
3-Metin Okumaları:
Akademisyen adayının ilgilendiği alanın kendi metinlerini tahlil etmeyi sağlayan etkinliklerdir. Adayın etkinlik öncesinde önceden belirlenmiş metni okuması ve kısa bir raporunu çıkarmış olması gerekmektedir.
4-Atölye çalışmaları:
Akademisyen adayının akademik ürün vermesini sağlayan etkinliklerdir. 
5-Yurt Dışı Araştırma ve Yabancı Dil Geliştirme Desteği: 
Programda bir doğu bir de batı ülkesi olmak üzere planlanan yurt dışı eğitim desteği hem yabancı dil eğitimine hem de araştırma çalışmalarına verilen destekten oluşmaktadır.

PROGRAMA KATILANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ARTUKLU AYP programı etkinlik öncesinde, esnasında ve sonrasında okuma ve yazma yükümlülüklerini içermektedir. Programa devam eden katılımcının bu yükümlülükleri yerine getirmesi zorunludur. 
ARTUKLU AYP’ye kabul edilen öğrenciler için devam zorunludur. Dönem boyunca mazeretsiz programın % 20’sine katılmayan adayın programla ile ilişkisi kesilir.

DANIŞMAN ATAMA
Her katılımcı için programın üçüncü kademesinde bir danışman ataması yapılır. Danışman, akademisyen adayına tüm akademik işleyişte yol gösterir. 

PROGRAMIN BİTİRİLMESİ
Belge vermek programın amacı olmamakla beraber belge isteyen katılımcılara akademik etkinliklere katıldığını gösteren belge verilir. Bu programın başarılı bir şekilde bitirilmesi katılımcıya üniversitedeki görevlendirmelerde bir ayrıcalık getirmeyip bir taahhüt anlamına gelmez.
 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü