T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

MAU HABERLER

DUYURULAR

Bölüm Hakkında ve Tarihçe
Arkeoloji geçmiş dönemlere ait kalıntıları araştıran, inceleyen ve bulgularını çeşitli bilim dallarıyla birlikte analiz ederek değerlendiren bir disiplindir. Bu kapsamda arkeoloji geçmişten günümüze nasıl gelindiğini tüm boyutları ile ele alarak, çeşitli toplulukların yaşam biçimlerini, koşullarını, çevreyle ilişkilerini ve değişim aşamalarını somut veriler üzerinden incelemektedir. Bu çerçevede, Fen ve Sağlık bilimleri ile birlikte yürütülen arkeometri çalışmaları ile Mühendislik, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakülteleriyle ortak yürütülmesi gereken restorasyon, konservasyon, koruma ve kent planlaması vb çalışmaları bünyesinde barındırması nedeniyle teknik özelliklerinin bulunması, arkeoloji öğrencilerinin oldukça geniş bir çerçevede ve çeşitli bilim dalları içinde çalışmasını gerektirmektedir. Arkeoloji Bilim Dalını Sosyal Bilimler içinde diğerlerinden ayrılan yanı teorik ve pratik eğitimin birlikte yürüme zorunluluğudur.
Arkeoloji lisans programı öğrencilere, arkeolojik kazılar ve araştırmaları tasarlama, yönetme, değerlendirme ve denetleme bilgisini kazandırarak, kültür varlıklarını tanımlama ve koruma yeteneği edinmiş Uzman Arkeologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Kültür Varlıklarının ortaya çıkarılması, korunması ve değerlendirmesinde öğrencilere gerekli altyapıyı ve araştırma becerilerini sağlayarak, gerek henüz araştırma ve kazılarla ortaya çıkarılmamış arkeolojik alanlarda yapılacak yeni çalışmalar, gerekse var olan sit alanları ve bu arkeolojik alanlardan elde edilmiş verilerle bilgi üretme süreçlerinde düşünen ve sorgulayan arkeologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Mardin ili ve yakın çevresi ülkemizin en dikkat çekici kültür varlıklarına sahip bölgelerinden biridir. Önasya Arkeolojisi içindeki özel konumu, Güneydoğu Anadolu ve kültürel açıdan bağlantılı olduğu Kuzey Mezopotamya içindeki arkeolojik alanlarıyla eğitim-öğretim uygulamaları ve öğrencilerimizin kültürel açıdan son derece zengin bir ortamda yetiştirilmesi açısından önemli bir bölgedir.  
Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Edebiyat Fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitiminden oluşan programına 2017-2018 akademik yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır. Arkeoloji Bölümünde 55 kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır. Bölümümüzde Arkeoloji eğitimini tamamlayıcı Tarih Öncesi Arkeolojisi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji olmak üzere üç Anabilim Dalı bulunmaktadır.
Puan Türü ve Özel Şartı
Arkeoloji Bölümüne Eşit Ağırlık (EA) puan türü üzerinden öğrenci alımı yapılmaktadır. Alımlar konusunda herhangi bir özel şart bulunmamaktadır. 
İstihdam Olanakları
Lisans eğitimini tamamlayan Arkeoloji Bölümü öğrencileri Arkeolog unvanı alırlar. Yurtiçi ve yurtdışı Arkeoloji Bilim Dalı ve bununla ilişkili Restorasyon/Konservasyon, Antropoloji, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Eskiçağ Tarihi ve Sanat Tarihi Bilim Dallarında lisansüstü eğitim yapabilirler. T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Merkez Teşkilatı, Müzeler ve Anıtlar Kurulları uzman kadrolarında, Üniversitelerin akademik kadrolarında, Özel Müzelerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde, Belediyeler’ in KUDEB birimlerinde, Restorasyon şirketlerinde, arkeolojik kazı için hizmet sunan şirketlerde, Üniversite, Devlet ya da Vakıf Araştırma Enstitülerinde ve Müzayede şirketleri gibi kurumlarda araştırmacı, danışman ve uzman olarak çalışabilirler.
Staj ve Uygulamalı Eğitim Olanakları
Bölümümüze kayıtlı öğrenciler öğretim üyelerimizin yürüttüğü kazı ve araştırma çalışmalarına katılabilmektedir. Aynı zamanda kazı ve araştırma çalışmaları öncesinde “Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri”, “Arkeolojik Çizim Teknikleri” konularında uygulamalı eğitimler ders olarak verilmektedir. 
Yurtdışı İş birlikleri
Bölüm öğretim üye ve elemanlarımızın yurt dışı destekli proje çalışmaları ile ikili iş birlikleri gerçekleştirilmektedir. Yanı sıra ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında yurt dışı üniversiteler ile ikili iş birliği planlamaları yapılmaktadır. 
Sosyal Faaliyetler ve Öğrenci Toplulukları
Bölüm öğretim üye ve elemanlarının danışmanlığında Arkeoloji Bölümü Topluluğunun organize ettiği sosyal faaliyetler düzenlenmektedir. Bu kapsamda önceki yıllarda Göbeklitepe ve Boncuklu Tarla arkeolojik alanlarının ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Yanı sıra Bölümümüz öğretim üye ve elemanlarınca Arkeolojik Belgesel Gösterimleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde “1. Aktopraklık Belgesel Gösterimi” düzenlenmiştir. 
Çift Anadal ve Yandal Olanakları
2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren çift anadal ve yandal programlarına ilişkin planlamalar yapılmaktadır. 
Öğretim Üye ve Elemanları
Prof. Dr. Aynur Özfırat (Arkeoloji Bölüm Başkanı/Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğretim Üyesi Bülent Genç (Arkeoloji Bölümü Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğretim Üyesi Ergül Kodaş (Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğretim Üyesi Elif Hanar (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Dr. Durmuş Ersun (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)
Arş. Gör. Bahattin İpek (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)
Arş. Gör. Gencay Güloğlu (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)