T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  • /
  • Haftalık Ders Programı

Haftalık Ders Programı

T.C.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

2020/2021 Güz Dönemi Ders Programı

 

 

 

 

HAZIRLIK A

 

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

 

 

 

08.00-10.00

 

Arapça Metin Okumaları

(Hazırlık A)

Dr. Öğr. Üyesi Ibrahim Alshibli

D/5

 

Duyma-Anlama (İstima’)

(Hazırlık A)

Öğr. Gör. Mahmoud Shoush

D/5

 

Arapça İmla

(Hazırlık A)

Öğr. Gör. Mahmoud Shoush

D/5

 

Temel Nahiv Bilgisi

(Hazırlık A)

Dr. Öğr. Üyesi Khaled ALADWANI

D/7

 

Ta’bir

(Hazırlık A)

Öğr. Gör. Mahmoud Shoush

D/7

 

 

 

10.00-12.00

 

Temel Sarf Bilgisi

(Hazırlık A)

Dr. Öğr. Üyesi Aslam JANKIR

D/7

 

Temel Nahiv Bilgisi

(Hazırlık A)

Dr. Öğr. Üyesi Khaled ALADWANI

D/7

 

Temel Sarf Bilgisi

(Hazırlık A)

Dr. Öğr. Üyesi Aslam JANKIR

D/7

 

Duyma-Anlama (İstima’)

(Hazırlık A)

Öğr. Gör. Mahmoud Shoush

D/5

 

Arapça Metin Okumaları

(Hazırlık A)

Dr. Öğr. Üyesi Ibrahim Alshibli

D/5

 

 

 

13.00-15.00

 

 

 

Ta’bir

(Hazırlık A)

Öğr. Gör. Mahmoud Shoush

Ana Bina D: 15

 

 

 

Arapça Muhadese

(Hazırlık A)

Dr. Öğr. Üyesi Aslam JANKIR

D/5

 

 

 

15.00-17.00

Arapça Muhadese

(Hazırlık A)

Dr. Öğr. Üyesi Aslam JANKIR

D/5

 

Temel Nahiv Bilgisi

(Hazırlık A)

Dr. Öğr. Üyesi Khaled ALADWANI

D/7

 

 

Arapça Muhadese

(Hazırlık A)

Dr. Öğr. Üyesi Aslam JANKIR

D/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLIK B

 

 

 

Pazartesi

 

Salı

 

Çarşamba

 

Perşembe

 

Cuma

 

 

 

08.00-10.00

 

Temel Nahiv Bilgisi

(Hazırlık B)

Dr. Öğr. Üyesi Khaled ALADWANI

D/7

 

Temel Sarf Bilgisi

(Hazırlık B)

Dr. Öğr. Üyesi Aslam JANKIR

D/7

 

Temel Nahiv Bilgisi

(Hazırlık B)

Dr. Öğr. Üyesi Khaled ALADWANI

D/7

 

Duyma-Anlama (İstima’)

(Hazırlık B)

(Öğr. Gör. Mahmoud Shoush)

D/5

 

Arapça Metin Okumaları

(Hazırlık B)

Dr. Öğr. Üyesi Ibrahim Alshibli

D/5

 

 

 

10.00-12.00

 

Arapça Metin Okumaları

(Hazırlık B)

Dr. Öğr. Üyesi Ibrahim Alshibli

D/5

 

Duyma-Anlama (İstima’)

(Hazırlık B)

(Öğr. Gör. Mahmoud Shoush)

D/5

 

Arapça İmla

(Hazırlık B)

Öğr. Gör. Mahmoud Shoush

D/5

 

Temel Sarf Bilgisi

(Hazırlık B)

Dr. Öğr. Üyesi Aslam JANKIR

D/7

 

Ta’bir

(Hazırlık B)

Öğr. Gör. Mahmoud Shoush

D/7

 

 

 

13.00-15.00

Arapça Muhadese

(Hazırlık A)

Dr. Öğr. Üyesi Aslam JANKIR

D/5

 

Temel Nahiv Bilgisi

(Hazırlık B)

Dr. Öğr. Üyesi Khaled ALADWANI

D/7

 

Ta’bir

(Hazırlık B)

Öğr. Gör. Mahmoud Shoush

D/7

Arapça Muhadese

(Hazırlık A)

Dr. Öğr. Üyesi Aslam JANKIR

D/5

 

 

 

 

15.00-17.00

 

 

 

 

Arapça Muhadese

(Hazırlık A)

Dr. Öğr. Üyesi Aslam JANKIR

D/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SINIF

 

 

Pazartesi

 

Salı

 

Çarşamba

 

Perşembe

 

Cuma

 

 

 

08.00-10.00

 

 

 

ADE103

Arapça Dilbilgisi (Nahiv I)

Prof. Dr. Kadri Yıldırım

D/1

 

ADE101

Arapça Dilbilgisi (Sarf I)

Prof. Dr. Kadri Yıldırım

D/1

 

 

 

 

10.00-12.00

 

ADE111

Arapça İstima’ ve Ta’Bir  I

Öğr. Gör. Mahmoud Shoush

D/1

 

 

ADE101

Arapça Dilbilgisi (Sarf I)

Prof. Dr. Kadri Yıldırım

D/1

 

 

 

 

 

13.00-15.00

 

ADE107

Arapça Metin Çözümlemesi I

Doç. Dr. Ahmet ABDÜLHADİOĞLU

D/1

 

                    

İNS 101

İnsan Toplum ve Medeniyet-I

İlgili Öğretim Elemanı

Rektörlük

 

ADE107

Arapça Metin Çözümlemesi I

Doç. Dr. Ahmet ABDÜLHADİOĞLU

D/1

 

 

 

 

15.00-17.00

 

ADE109

Arapça Sözlü Anlatım I

Dr. Öğr. Üyesi Amar Al-Jarah

D/7

 

ADE103

Arapça Dilbilgisi (Nahiv I)

Prof. Dr. Kadri Yıldırım

D/1

 

 

ADE109

Arapça Sözlü Anlatım I

Dr. Öğr. Üyesi Amar Al-Jarah

D/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF

 

 

Pazartesi

 

Salı

 

Çarşamba

 

Perşembe

 

Cuma

 

 

 

08.00-10.00

 

 

 

ADE213

İleri Sarf Bilgisi I

Prof. Dr. Kadri Yıldırım

D/YD

 

 

ADE207

Arapça-Türkçe Çeviri I

Okt. M. Naim Çapras

D/YD

 

 

ADE211

İleri Nahiv Bilgisi I

Prof. Dr. Kadri Yıldırım

D/1

 

 

 

10.00-12.00

 

 

ADE227

Arap Edebiyatında Kaynaklar I

Dr. Öğr. Üyesi Mürüvvet Türken ÇAKIR

D/YD

 

ADE207

Arapça-Türkçe Çeviri I

Okt.M. Naim Çapras

D/YD

 

 

ADE211

İleri Nahiv Bilgisi I

Prof. Dr. Kadri Yıldırım

D/1

 

 

 

13.00-15.00

 

ADE215

Arapça Modern Metin Okumaları I

Okt. M. Naim Çapras

D/YD

 

 

 

 

ADE215

Arapça Modern Metin Okumaları I

Okt. M. Naim Çapras

D/YD

ADE205

Arapça Diksiyon I

Dr. Öğr. Üyesi Samer Katea

D: YD

 

 

 

15.00-17.00

 

 

 

 

 

ADE213

İleri Sarf Bilgisi I

Prof. Dr. Kadri Yıldırım

D/YD

ADE205

Arapça Diksiyon I

Dr. Öğr. Üyesi Samer Katea

D: YD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SINIF

 

 

Pazartesi

 

Salı

 

Çarşamba

 

Perşembe

 

Cuma

 

 

 

08.00-10.00

ADE327 Arapça Klasik Metin Okumaları-I

Doç. Dr. Ahmet GEMİ

D/YD

ADE325 Arap Şiiri-I (Câhiliye Dönemi)

Dr. Öğr. Üyesi Samer KATEA

D/YD

 

ADE303 Türkçe – Arapça Çeviri-I

Öğr. Gör. Mehmet Naim ÇAPRAS

D/YD

ADE303 Türkçe – Arapça Çeviri-I

Öğr. Gör. Mehmet Naim ÇAPRAS

D/YD

 

 

 

10.00-12.00

ADE327Arapça Klasik Metin Okumaları-I

Doç. Dr. Ahmet GEMİ

D/YD

ADE325 Arap Şiiri-I (Câhiliye Dönemi)

Dr. Öğr. Üyesi Samer KATEA

D/YD

 

ADE321 Arapça Dilbilgisi ve Uygulamaları-I

Dr. Öğr. Üyesi Samer KATEA

D/YD

ADE323 Arapça Yazılı Anlatım (İnşâ-I)

Öğr. Gör. Mehmet Naim ÇAPRAS

D/YD

 

 

 

13.00-15.00

 

ADE301 Arap Edebiyatı Tarihi-I (Câhiliye Dönemi)

Dr. Öğr. Üyesi Samer KATEA

D/YD

 

 

ADE311 Seçmeli (Bilimsel Araştırma Yöntemleri-I)

Dr. Öğr. Üyesi Mürüvvet Türken ÇAKIR

D/YD

 

 

 

15.00-17.00

ADE321 Arapça Dilbilgisi ve Uygulamaları-I

Dr. Öğr. Üyesi Samer KATEA

D/YD

ADE301 Arap Edebiyatı Tarihi-I (Câhiliye Dönemi)

Dr. Öğr. Üyesi Samer KATEA

D/YD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü