جامعة ماردين آرتوكلو كلية السياحة
  • /
  • التشريع

التشريع

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Yaz Okulu Yönergesi

M.A.Ü Ön Lİsans Ve Lisans Eğitim - Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Staj Yönergesi

Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel ve San. Etk. Kat. Des. Yönergesi

Yüksek Öğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü