جامعة ماردين آرتوكلو جامعة ماردين أرتوكلو
  • /
  • تحكم داخلي

جامعة ماردين آرتوكلو

تحكم داخلي

İç Kontrol Sistemi Nedir

Misyonumuz Vizyonumuz

Organizasyon Şeması

Etik Sözleşmesi

YÖK Etik Davranış İlkeleri

Arapça Hazırlık Sınıfları Yönergesi

Özel Öğrenci Yönergesi

Yatay Geçiş Yönetmeliği

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Yaz Okulu Yönergesi

MAÜ Diploma Yönergesi

Yurt Dışından Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

Mali İşler Hizmetleri (Kamu Hizmet Standartları Tablosu)

Öğrenci İşleri Hizmetleri (Kamu Hizmet Standartları Tablosu)

Personel İşleri Hizmetleri (Kamu Hizmet Standartları Tablosu)

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Öğrenci Belge İstek Formu

Öğrenci Dilekçe Formu

Kayıt Dondurma Talebi Formu

Kayıt Silme Talebi Formu

Maddi Hata Not Düzeltme Formu

Ders İntibak Muafiyet Talep Formu

Mazeret Sınavı Talep Formu

Sınav Notuna İtiraz Formu

Sınav Kopya, Kural İhlali Tutanak Formu

Sınav Evrakı Teslim Tesellüm Tutanağı Formu

Harç İade Talep Formu

Staj Başvuru ve Onay Formu

Tek Ders Sınavı Talep Formu

Mezuniyet Talep ve İlişik Kesme Formu

Yatay Geçiş Başvuru Formu

Memnuniyet Dilek Öneri Şikayet Bildirim Formu

 

 

PERSONEL İŞLERİ

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formu

Ders Telafi Formu

Durum Vukuat Tespit Tutanağı Formu

Geçici Görev Yolluğu Bildirim Formu

Gerekçeli Rapor Formu

Görevlendirme Çalışma Planı Formu

Görevlendirme Sonrası Göreve Başlama Formu

Hizmet İçi Eğitim Programı Formu

İzin Bitimi Göreve Başlama Formu

Kurumsal E Posta Adresi Talep Formu

Mal Bildirmi Formu

Öğrenci İşler Otomasyon Bilgi Sistemi Kayıt Formu

Öğretim Elemanı Ders Yükü Formu

Yetki Devri Formu

Personel Dilekçe Formu

Personel İzin Talep Formu

Sürekli İşçi Mesai Takip Formu

Tebliğ Tebellüğ Belgesi Formu

 

GÖREV TANIMLARI

Dekan Görev Tanımı

Dekan Yardımcısı Görev Tanımı

Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanımı

Fakülte Kurulu Görev Tanımı

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı

Fakülte Sekreterliği Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Görev Tanımı
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü