جامعة ماردين آرتوكلو كلية العلوم الإدارية والاقتصادية
  • /
  • Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

FAKÜLTE YÖNETİM/DİSİPLİN KURULU

 

 

Prof. Dr. Yılmaz DEMİRHAN

Fakülte Dekan V.

 

Santral: 0482 213 1091

Dahili: 7453

E-mail:

 

Prof. Dr. Yusuf DOĞAN

Üye

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 2149

E-mail:yusufdogan@artuklu.edu.tr

 

Prof. Dr. Mehmet Zahir ERTEKİN

Üye

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail:

 

Prof. Dr. Lokman TOPRAK

Üye

 

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 3218

E-mail:lokmantoprak@artuklu.edu.tr

 

Doç. Dr. Cemil İNAN

Üye

 

 

Santral: 0482 213 1091

Dahili: 7461

E-mail:cemilinan@artuklu.edu.tr

 

Doç. Dr. Melike ATAY POLAT

Üye

 

 

Santral: 0482 213 1091

Dahili:7483

E-mail:matay@artuklu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Cumali KILIÇ

Üye

 

 

Santral: 0482 213 1091

Dahili: 7458

E-mail:cumalikilic@artuklu.edu.tr

 

Fakülte Yönetim Kurulu (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 18. Maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği Md. 10) 
Madde 18:

a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur. 

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır.               

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.              

b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:               

(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,              

(2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,              

(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,               

(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,              

(5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,               

(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.   

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü